logo
Wybierz język / Sprache auswählen:       
(+48) 577 764 223
biuro@solidopflege.pl
ul. Przechodnia 8/1
47-224 Kędzierzyn-Koźle


DLA OPIEKUNEK


Choroby wieku podeszłego to inaczej tzw. choroby starcze. To naturalne, że ciało i organizm człowieka w ciągu całego życia podlegają różnorodnym przemianom. Wraz z postępującym czasem pojawiają się przede wszystkim niedomagania w funkcjonowaniu poszczególnych jego narządów. Na dolegliwości i choroby wieku podeszłego wpływ mają m.in. tryb życia, dieta, ale także czynniki ryzyka wynikające np. z predyspozycji genetycznych. Poniżej postaramy się Państwu krótko przedstawić i zdefiniować najczęstsze choroby, z którymi możecie mieć do czynienia.
 • Demencja (otępienie starcze)- die Demenz
  Pierwszym symptomem jest osłabiona pamięć, która jest częstym i zwykłym objawem starości. Kolejne objawy demencji to przede wszystkim apatia, osłabienie organizmu, brak zapału do pracy, niechęć do wykonywania jakichkolwiek czynności i złe samopoczucie. Problemy z zapamiętywaniem i pamięcią mogą objawiać się inaczej u różnych osób. Często pacjenci pamiętają to co zdarzyło się kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, a nie pamiętają co robili wczoraj.
 • Udar mózgu- der Schlaganfall
  Zespół objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstały w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego i utrzymujący się ponad 24 godziny. . Udar mózgu - objawy . - cnagłe zaburzenia czucia po jednej stronie ciała (niedoczulica połowicza) lub drętwienie połowy ciała . - cwykrzywienie twarzy po jednej stronie; szczególnie widoczne jest opuszczenie kącika ust . - nagłe osłabienie kończyn jednej połowy ciała . - nagłe zaburzenia mowy (mowa niewyraźna, bełkotanie, utrata zdolności mówienia, trudności w zrozumieniu mowy)
 • Choroby układu krążenia (die Herz-Kreislauferkrakung)-
  schorzenia dotyczące narządów i tkanek wchodzących w skład układu krążenia, a w szczególności serca, tętnic i żył, dlatego często są też nazywane chorobami układu sercowo-naczyniowego. Do chorób układu krążenia zaliczane są m.in.: - miażdżyca - zawał mięśnia sercowego - wady serca - choroby mięśnia sercowego - udar mózgu - niedokrwienie kończyn dolnych - nowotwór serca - nadciśnienie tętnicze i płucne -niewydolność serca - choroba niedokrwienna serca
 • Cukrzyca (das Diabetes)-
  Grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią (podwyższonym poziomem glukozy we krwi) wynikającą z defektu produkcji lub działania insuliny wydzielanej przez komórki beta trzustki. Przewlekła hiperglikemia wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością różnych narządów, szczególnie serca, naczyń krwionośnych, nerek i oczu.
 • Inkontynencja (die Inkontinenz)-
  schorzenie polegające na niekontrolowany wydalaniu moczu i kału.
 • Choroba nowotworowa (der Krebs)-
  Nowotwór to nieprawidłowa tkanka powstająca z jednej „chorej” komórki organizmu. Rośnie ona w wyniku niekontrolowanych podziałów komórek, połączonych z jednoczesnym zaburzeniem różnicowania się powstających komórek. Organizm traci kontrolę nad procesem namnażania się komórek w wyniku mutacji różnych genów, które kodują białka pełniące istotną rolę w cyklu komórkowym.
 • Artroza (die Arthrose)-
  Artroza to choroba zwyrodnieniowa stawów. Jest to jeden z najbardziej uciążliwych problemów wieku podeszłego, spowodowany naturalnym starzeniem się układu kostno-mięśniowego. Przyczyną artrozy są skomplikowane zjawiska biochemiczne zachodzące w kościach. U ich podstawy leży postępująca utrata chrząstki stawowej, która pokrywa oraz ochrania powierzchnie stawowe.
 • Osteoporoza (die Osteoporose)-
  stan chorobowy charakteryzujący się postępującym ubytkiem masy kostnej, osłabieniem struktury przestrzennej kości oraz zwiększoną podatnością na złamnia. Osteoporoza występuje najczęściej u kobiet po menopauzie.
 • Żylaki (die Krampfadern)-
  Nadmierne rozszerzenie żył, mogące powodować pękanie ścianek żył i owrzodzenia. Najczęściej występują: żylaki kończyn dolnych, żylaki przełyku, żylaki odbytu.
 • Choroba wrzodowa (das Magengeschwuer)-
  obecność wrzodów trawiennych, czyli ubytków w błonie śluzowej żołądka lub dwunastnicy. Często występującym i głównym objawem jest ból w nadbrzuszu, jednak czasem przebieg może być skąpo- lub bezobjawowy. Niekiedy objawy są niecharakterystyczne.


Choroby (die Krankheiten):


 • zawał serca – der Herzinfarkt
 • cukrzyca – der Diabetes / die Zuckerkrankheit
 • rak – der Krebs
 • demencja (otępienie)- die Demenz
 • udar mózgu – der Schlaganfall / der Gehirnschlag
 • żylaki - die Krampfadern
osteoporoza - die Osteoporose
 • stomia jelitowa - das Stoma
 • artroza (zwyrodnienie stawów) - die Arthrose
 • nietrzymanie moczu (inkontynencja) - die Inkontinenz
 • choroba wrzodowa - das Magengeschwür stwardnienie rozsiane - MS-Patient
 • udar słoneczny – der Hitzschlag / der Sonnenstich
 • anemia – die Anämie
 • angina – die Angina
 • astma – das Asthma
 • bezsenność – die Schlaflosigkeit
 • białaczka – die Leukämie
 • biegunka – der Durchfall
 • choroba Alzheimera – die Alzheimer-Krankheit
 • choroba Parkinsona – die Parkinsonkrankheit
 • grypa – die Grippe
 • grzybica – die Pilzkrankheit
 • nerwica – die Neurose
 • padaczka, epilepsja – die Epilepsie
 • reumatyzm – das Rheuma
 • przeziębienie – die Erkältung
 • zapalenie oskrzeli – die Bronchitis
 • zapalenie płuc – die Lungenentzündung
Przydatne zwroty w języku niemieckim


 • Hallo, ich heiße Anna Kowalska und bin Ihre neue Pflegerin.- Witam, nazywam się Anna Kowalska i jestem pani nową opiekunką.
 • Mein Deutsch ist noch nicht so gut, aber ich hoffe, dass es mit der Zeit besser wird.- Mój niemiecki nie jest jeszcze zbyt dobry, ale mam nadzieję, że z czasem będzie lepszy.
 • Ich habe schon in Deutschland gearbeitet. - Pracowałam już wcześniej w Niemczech.
 • Haben Sie Erfahrung in der Seniorenpflege? - Ma Pani doświadczenie w opiece nad starszymi ludźmi?
 • Ich habe schon Erfahrung als Seniorenbetreuerin.- Mam już doświadczenie jako opiekunka osób starszych.
 • Welche Personen haben Sie bereits betreut?- Kim się Pani do tej pory opiekowała?
 • Bitte buchstabieren Sie Ihre Name!- Proszę przeliterować swoje nazwisko
 • Wie oft nehmen Sie die Tabletten?- Jak castro bierze Pan/i tabletki?
 • Fahren Sie auch regelmäßig zum Arzt?- Czy jeździ Pan/i regularnie do lekarza?
 • Soll ich Sie auch zum Arzt begleiten?- Czy mam Pana/Panią odprowadzać do lekarza?
 • Wie sollen die Medikamente dosiert werden?- Jak mają być dozowane te leki?
 • Haben Sie chronische Krankheiten?- Czy ma Pan/i choroby rzewlekłe?
 • Haben Sie Schmerzen?- Czy coś Pania/Panią boli?
 • Sind Sie müde? - Czy jest Pani zmęczona?
 • Möchten Sie sich ausruhen?- Czy chce Pani odpocząć?
 • Möchten Sie schon ins Bett gehen?- Czy chce Pani już pójść spać?
 • Ich kann nicht schlafen. - Nie mogę spać.
 • Soll ich etwas lüften?- Czy przewietrzyć pokój?
 • Soll ich Ihnen das Kissen zurechtrücken? - Czy poprawić Pani poduszkę?
 • Ich decke Sie mit der Wolldecke zu. -Okryję Pana/Panią kocem.
 • Haben Sie gut geschlafen?-Czy dobrze Pan/Pani spała?
 • Ich helfe Ihnen beim Aufstehen.-Pomogę Panu/i wstać.
 • Soll ich Ihnen beim Anziehen helfen?- Czy mam Panu/i pomóc się ubrać?
 • Brauchen Sie Ihre Brille/ Ihren Stock?- Potrzebuje Pan/i okulary/laskę?
 • Was möchten Sie heute zum Mittag essen?- Co chciałby/chciałaby Pan/i jeść disiaj na obiad?